Enkel åtkomst (Beting nu):

League of Legends Starcraft2 Dota2 Heroes Of The Storm CS:GO OverWatch HearthStone Rainbow 6 TFT Fortnite LoR Valorant

Allmänna användningsvillkor

Använda Satsa eSport (URL: www.satsa-esport.com) är föremål för användarens godkännande av alla bestämmelser som anges nedan börjar med deras första besöket:

  • Det är användarens ansvar att vara medveten om gällande lagstiftning i deras land innan registrera dig på ett online spelwebbplats. Användaren måste använda de tjänster som erbjuds av satsa-esport i enlighet med lagarna i deras land.
  • Med hjälp av satsa-esport webbplats innebär godkännande av alla bestämmelser i dess allmänna användningsvillkor. Villkoren kan ändras när som helst och utan föregående meddelande.
  • satsa-esport endast erbjuder information och länkar med anknytning till hasardspel webbplatser och är inte på något sätt en online-spelåterförsäljare. satsa-esport varken uppmuntrar eller rekommenderar någon form av legal eller online spelande.
  • Vi påminner dig om att hasardspel online och offline är förbjudet för minderåriga under 18 år i Sverige.
  • Om du inte godkänner villkoren som publiceras på den här sidan, lämna webbplatsen och försök inte komma åt den.

Begränsat ansvar

Den satsa-esport webbplats ger information om online-spel på elektronisk sport eller e-Sport. Den information som presenteras här är endast för referens utan garanti för dess riktighet. Det är användarens ansvar att kontrollera att vara korrekt. satsa-esport kan inte hållas ansvarig för eventuella approximationer, utelämnanden eller fel eller för eventuella följder.
Dessutom kan informationen som publiceras på webbplatsen ändras eller tas bort när som helst.
Användningen av information och innehåll som finns tillgängligt på hela webbplatsen ska inte satsa-esport eller någon av dess representanter av vilken anledning som helst.
Användaren är ensam ansvarig för korrekt användning av informationen tillgängliga för dem på webbplatsen.
Webbplatsen tar inget ansvar för innehållet som publiceras på externa webbplatser som länkar till URL www.satsa-esport.com
Användaren är medveten om att han begränsar och inskränker sig till Internet och inser framför allt att det är omöjligt att helt garantera säkerheten vid datautbyten. Webbplatsen kommer inte att hållas ansvarig för skador som uppkommer på grund av transmission av all information.
Denna webbplats får inte under några omständigheter, inom ramen för tillämpliga lagar, hållas ansvarig för skador och/eller skada, direkt eller indirekt, material eller immateriell, eller av något slag, vilket resulterar i en otillgänglighet av webbplatsen eller av någon användning av webbplatsen.
Vi påminner dig om att e-Sports betting betraktas som hasardspel och är en slump. Termen chans är betydande här eftersom det återspeglar bristen på kontroll inneboende i spel som en spelare måste ha i åtanke under sin vadslagningsverksamhet för att utvärdera riskerna. Dessutom, statistiskt sett, tenderar de som spelar hasardspel att förlora pengar på lång sikt.

Personuppgifter

satsa-esport.com garanterar användaren rätten att motsätta sig och rättelse av personuppgifter som berör dem. I händelse av att användaren vill utöva sina rättigheter med icke-personliga uppgifter måste de bevisa att de är upphovsman till den information som lämnats.

ESports betting portalen - ©2021 -

18-årsgräns för spel - Spel kan vara beroendeframkallande. Spela ansvarsfullt.